ทรัพยากรสำหรับเจ้าของโรงแรม

ตัวช่วยสำหรับเจ้าของโรงแรม

คำแนะนำและเคล็ดลับในการเริ่มต้น จัดงาน และโปรโมทกิจกรรม Fireside Gathering ของคุณ

ดาวน์โหลดป้ายโรงเตี๊ยม

ดาวน์โหลดป้ายโรงเตี๊ยมที่คุณทำเองเพื่อแชร์กับผู้ร่วมงานและโปรโมทกิจกรรมของคุณ

โปรโมทกิจกรรมของคุณ

สร้างและดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์เพื่อโปรโมทกิจกรรมของคุณ

ดาวน์โหลดทรัพยากร

โปรโมทงานของคุณด้วยโปสเตอร์พิเศษเหล่านี้เพื่อบอกให้ผู้ร่วมงาน
รู้สถานที่ เวลา และผู้ติดต่อสำหรับกิจกรรมในปัจจุบันและในอนาคต...

เคล็ดลับสำหรับเจ้าของโรงแรม

การสร้างชุมชนในท้องที่ของคุณอาจรวมถึงการวางแผนกิจกรรมสนุกๆ สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นที่ยังไม่เชี่ยวชาญนัก