ทรัพยากรสำหรับเจ้าของโรงแรม

เคล็ดลับสำหรับเจ้าของโรงแรม

ถ้าคุณจัดงาน Fireside เป็นประจำ ก็อย่าลืมบอกให้ผู้ร่วมงานของคุณรู้ตอนก่อนจบงาน ว่างานครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อใด